تبلیغات
المپیاد - در مورد المپیاد شیمی (از نظر یکی از اساتید)

در مورد المپیاد شیمی (از نظر یکی از اساتید)

نوشته شده توسط:گروه آموزشی صفر تا صد
شنبه 2 خرداد 1388-01:30 ق.ظ

این مقاله، به این دلیل در سایت قرار داده شده است، تا نظر برخی اساتید را نیز که نگاه متفاوتی نسبت به المپیاد دارند، دیده باشید؛ به زعم استاد زمانی نسب، المپیاد شیمی آن گونه که در این مقاله معرفی شده است، ناهموار نیست و چنانچه مسیر آنرا بیاموزید، می توانید به سادگی و با موفقیت مسیر آن را طی کنید.

این چهار کلام حرف، توصیه هایی است برای کسانی که قدم در راه ناهموار المپیاد شیمی می خواهند بگذارند 

چند نکتهی کلی در خصوص المپیاد شیمی را جهت یادآوری ذکر میکنم. امیدوارم که دانشآموزان علاقهمند و خانوادههایشان، توصیههای بنده را مد نظر قرار دهند.

 1. المپیاد برای کسی است که به آسانی از پس تمامی درسهای دبیرستان بر آمده و حال میخواد که وقت اضافی خود را بر روی یکی از درسها متمرکز کند. اکثر کسانی که درسهای دبیرستان را به سودای المپیاد رها می کنند نتیجه ای در المپیاد نگرفتهاند، و اندک کسانی که با این رویه به موفقیتی رسیدهاند، انسانهای تکبعدی (حداقل به لحاظ علمی) هستند و ضرر آنرا با تمامی وجود در دانشگاه مشاهده خواهند کرد.
 2.  انتهای راه ناهموار المپیاد دانشگاه است و شما در نهایت با کسانی که از اتوبان کنکور آمدهاند پشت یک میز مینشینید و تازه اولین گامهای راه دراز رسیدن به موفقیت واقعی را بر میدارید. در دانشگاه به سرعت متوجه میشوید که هوش و استعداد و هزار چیز دیگر تنها در کلمهی هفت حرفی "المپیاد" خلاصه نشده است.
 3. المپیاد شیمی برای دانشآموزان سوم دبیرستان است. اگر هر سال تحصیلی را از پاییز تا انتهای بهار بدانیم، زمستان سال سوم دبیرستان مرحلهی اول، بهار سال سوم دبیرستان مرحلهی دوم، تابستان سال سوم دبیرستان به پیشدانشگاهی مرحلهی سوم، بهار سال پیشدانشگاهی مرحلهی چهارم و تابستانی که همدورهایهایتان کنکور میدهند، مرحلهی پنجم و جهانی المپیاد شیمی برگزار میشود. در مرحلهی اول حدود هشتصد نفر انتخاب میشوند. در مرحلهی دوم از میان این هشتصد نفر حدود چهل نفر برای دورهی تابستانی که در باشگاه دانشپژوهان جوان برگزار میشود انتخاب میشوند. در مرحلهی سوم هشت نفر به عنوان طلای کشوری انتخاب میشوند. در مرحلهی چهارم چهار نفر به عنوان تیم المپیاد شیمی ایران برای اعزام به مسابقات جهانی انتخاب میشوند. طرح کلی این مراحل برای سال 1388 در زیر آمده است.
 4. زمان

  امتحان

  توضیح

  تابستان (1388)

  -

  بهترین زمان برای شروع المپیاد با خواندن کتابهای سال اول و دوم و زدن تستهای کنکور مربوط به این سالها و حل سؤالات المپیاد مرحله ی اول مربوط به این سالها

  پاییز سال تحصیلی سوم دبیرستان (1388)

  -

  تسلط کامل در کتابهای درسی شیمی و مرور کتب شیمی عمومی معروف به همراه تمرین تستی و تشریحی فراوان

  زمستان سال تحصیلی سوم دبیرستان (1388)

  مرحله اول

  تسلط کامل در کتابهای درسی شیمی و مرور کتب شیمی عمومی معروف به همراه تمرین تستی و تشریحی فراوان

  بهار سال تحصیلی سوم دبیرستان (1389)

  مرحله دوم

  تسلط کامل در کتابهای درسی شیمی و مرور کتب شیمی عمومی معروف به همراه تمرین تستی و تشریحی فراوان

  تابستان (1389)

  مرحله سوم

  در طی دوره، تمامی موارد به شما گفته خواهد شد، در انتها انتخاب طلاهای کشوری

  پاییز سال تحصیلی پیش دانشگاهی (1389)

  -

   

  زمستان سال تحصیلی پیش دانشگاهی (1389)

  -

   

  بهار سال تحصیلی پیش دانشگاهی (1389)

  مرحله چهارم

  انتخاب تیم

  تابستان سال تحصیلی پیش دانشگاهی (1389)

  مرحله پنجم

  مسابقات جهانی 

  متولی المپیاد شیمی باشگاه دانش پژوهان جوان (تحت نظرات وزارت آموزش و پرورش) است. هر راهنمایی و یا توصیهای را در قدم اول از این مرجع جستجو نمایید.
 5. مرجع درسی المپیاد شیمی تا انتهای مرحلهی دوم و آغاز دورهی تابستانی، فقط و فقط کتابهای شیمی دبیرستان است. پیشنهاد میشود که دانشآموز پس از مطالعهی کتب دبیرستان میزان تسلط و سواد خود را با حل مسأله بر اساس کتاب المپیادهای شیمی ایران، تفکیک موضوعی (با جواب تشریحی)؛ تألیف محمد بهرامی، انتشارات فاطمی (سری کتابهای ناب برای المپیادها) یا سایر کتابهای مرحله اول المپیاد شیمی مورد سنجش قرار دهد. انتظار میرود که دانشآموز بتواند حداقل به 75درصد سؤالات پاسخ صحیح دهد. پس از تسلط بر کتابهای دبیرستان و سؤالات مرحله ی اول کتابهای دیگری که توصیه میشوند کتابهای شیمی عمومی معروف دنیا نظیر کتاب شیمی عمومی مورتیمر (هر چند کتاب قدیمی است) و یا کتاب شیمی سیلوربرگ هستند. پس از مرحلهی دوم، مراجع دیگر به ترتیب به دانشآموز داده خواهند شد. جلو جلو خواندن برخی از کتابهای تخصصی مثل باد کردن سریع بادکنک است، هر قدر بیشتر، امکان ترکیدن هم بیشتر!
 6. شیمی درسی حفظی نیست. هر چند که با حفظ کردن هم میتوان در برخی از قسمتهای آن نتیجه گرفت، ولی با این رویه به زودی سرتان به سنگ خواهد خورد.
 7. در هیچ مرحلهای رتبهی دانشآموز اعلام نمیشود. اگر دانش آموز اعتراضی دارد، میتواند به بخش امتحانات باشگاه مراجعه کرده و اعتراض خود را رسماً اعلام کند. همهی اعتراضات در جلسات کمیتهی المپیاد شیمی به دقت رسیدگی میشوند. برای بیان اعتراض خود، این لینک را مشاهده کنید.
 8. و آخرین حرف، یادتان باشد که دانش آموز باهوش و بااستعداد به وفور در همه جای ایران یافت میشود. همیشه جمعها و آدمهایی هستند به مراتب قویتر از آن چیزی که در تصور بیاید. و این مسأله را بارها و بارها در طی راه ناهموار المپیاد تجربه خواهید کرد. هیچ گاه مغرور رتبه و جایگاه خود در میان دوستان، همکلاسیهایتان و دبیرستانتان نشوید. شاگرد اول یک شهر، ممکن است شاگرد آخر میان جمع شاگرد اولهای کل کشور باشد!