تبلیغات
المپیاد - منابع مرحله اول المپیاد نجوم

منابع مرحله اول المپیاد نجوم

نوشته شده توسط:گروه آموزشی صفر تا صد
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388-05:16 ق.ظ

منابع مرحله اول المپیاد نجوم :

1- فیزیک پایه، جلد مکانیک (بجز فصل دینامیک اجسام دوار)

2- فیزیک هالیدی، جلد مکانیک (توانایی حل تمرینهای این کتاب لازم است.)

3- ساختار ستارگان، کهکشان ها، انتشارات گیتا شناسی

4- نجوم بزبان ساده، انتشارات گیتا شناسی، جلد 1 و 2

5- آمادگی برای المپیاد نجوم

6- پاسخ مرحله اول های سالهای گذشته، انتشارات باشگاه دانش پژوهان

7- نجوم  و اختر فیزیک مقدماتی، انتشارات آستان قدس، جلد 1 و 2

8- نجوم کروی، مرکز نشر دانشگاهی، فصل های 1 و2  برای مرحله اول در سطح ابتدایی

9- نجوم دینامیکی (برای کسب اطلاعات نجومی مفید است.)

10- اختر فیزیک ستاره ای، اریکا بوم، مرکز نشر دانشگاهی، جلد اول

در مرحله اول استفاده از ماشین حساب، توانایی عددگذاری بر فرمول ها، تسلط کافی بر فرمول ها و به خاطر داشتن اینکه هر فرمولی را در چه بخش هایی  مجاز به استفاده هستیم از عوامل مهم می باشند. امتحان گرفتن مرحله اول های سال های پیش بهترین شیوه برای سنجش می باشد.

reference: sampadia.com
www.0to100.mihanblog.com